segunda-feira, 5 de setembro de 2011

I say goodbye too often



«Hello to Nils», Peter Broderick